ข้อมูล/บริการ


  • นโยบายการรับประกัน 1. ผลิตภัณฑ์ที่จะได้รับการรับประกัน ต้องมีการลงทะเบียนในเว็บไซต์อย่างถูกต้อง และสามารถอ้างอิงหลักฐานการซื้อขายได้ (เช่น ระบุวันที่ซื้อ ชื่อผู้ซื้อ เลขที่ใบส่งสิน...

  • FAQ unimom.png
    ถาม: Unimom Minuet รุ่น ECO แรงดูดดีเหมือน LCD ไหมคะ ตอบ: ❤Unimom minuet LCDสามารถปรับระดับกระตุ้นได้จากระดับ 1-7 ส่วนระดับการปั๊ม ปรับได้ที่ระดับ 8-9 โหมดกระตุ้น รอบดูด 50-110 คร...

  • unimom cover (2).png

  • วิธีทำความสะอาด Unimom Minuet LCD วิธีประกอบอุปกรณ์ Unimom Minuet LCD