เครื่องปั๊มนมช่วยเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำนมได้อย่างไร

โดยปกติแล้ววิธีเพิ่มปริมาณน้ำนมที่ดีที่สุดก็คือ การให้ลูกดูดนมแม่อย่างถูกวิธีบ่อยๆโดยจะต้องเป็นการดูดอย่างมีประสิทธิภาพ คือ ดูดแล้วได้น้ำนมออกมาไม่ใช่แค่การอมหัวนมแม่เป็นเวลา

นานๆเท่านั้นลูกอาจจะดูดนมแม่วันละ 10-12ครั้ง ครั้งละ 10-20นาที แต่ถ้าดูดผิดวิธีก็จะไม่ช่วยให้ร่างกายแม่ผลิตน้ำนมได้เพียงพอต่อความต้องการการใช้เครื่องปั๊มนมคุณภาพดีซึ่งมี

ประสิทธิภาพการดูดใกล้เคียงกับทารกจะช่วยปั๊มน้ำนมออกมาได้มากขึ้นและยิ่งสามารถปั๊มน้ำนมออกมาได้มากเท่าไหร่ ร่างกายก็จะสามารถผลิตน้ำนมได้มากขึ้นเท่านั้น