ใครบ้างที่ต้องปั๊มนม

  • คุณแม่ที่ต้องการเพิ่มปริมาณน้ำนมหรือคุณแม่ที่หยุดให้นมแม่ไปแล้วและต้องการกลับมาให้นมใหม่

  • คุณแม่ที่ไม่ได้คลอดเองและต้องการกระตุ้นการผลิตน้ำนมสำหรับบุตรบุญธรรม

  • คุณแม่ที่ต้องกลับไปทำงานประจำและต้องอยู่ห่างจากลูก

  • คุณแม่ที่ต้องอยู่ห่างจากลูกเป็นครั้งคราว

  • คุณแม่ที่ต้องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดยที่ไม่ให้ดูดจากเต้า

  • คุณแม่ที่ลูกดูดนมได้ไม่ดีหรือไม่ยอมดูดเลยการใช้เครื่องปั๊มนมคุณภาพดีเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยรักษาปริมาณการผลิตน้ำนมของร่างกายแม่ไว้ได้