รับสมัคร Uni Mom

รับสมัคร Uni Mom

เพื่อเพิ่มโอกาสและความสะดวกให้กับคุณแม่ทั่วประเทศที่สนใจเครื่องปั๊มนม Unimom ได้ทดลองเครื่องจริงและได้รับคำแนะนำการใช้งานอย่างถูกต้องจากคุณแม่ที่มีประสบการณ์ตรงเพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้คุณแม่ทุกคนเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้ได้ 

 

Uni mom คือใคร 

Uni Mom คือคุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดยมี Unimom เป็นผู้ช่วยผ่านอุปสรรคและบททดสอบที่ท้าทายในการให้นมลูกและปั๊มนมมีจิตใจดีงามที่จะอาสาช่วยแนะนำและแบ่งปันประสบการณ์ให้กับคุณแม่มือใหม่ที่ต้องการความช่วยเหลือ

 

คุณสมบัติของผู้สมัครมีอะไรบ้าง

1. เป็นคุณแม่ที่ให้นมแม่และอยากช่วยให้เด็กไทยทุกคนได้กินนมแม่ 

2. เป็นเจ้าของเครื่องปั๊มนม Unimom ที่ยังใช้งานได้ปกติ 

3. ยินดีให้คุณแม่ท่านอื่นได้ทดลองใช้และช่วยแบ่งปันประสบการณ์

 

หลักฐานในการสมัคร

1. บัตรประชาชน (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB)

2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร 

 

Uni Mom ต้องทำอะไรบ้าง

เมื่อมีคุณแม่ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงสนใจอยากลองเครื่องบริษัทจะแจ้งให้ติดต่อ Uni Mom โดยตรงเพื่อนัดหมายเวลาที่สะดวก Uni Mom ให้คุณแม่ทดลองและแนะนำการใช้งานเบื้องต้นรวมทั้งประสานงานกับบริษัทเพื่อช่วยในการสั่งซื้อสินค้า 

 

เป็น Uni Mom จะได้อะไรบ้าง

1. ได้กุศลจากการช่วยเหลือคุณแม่ที่กำลังมีปัญหากับการให้นมลูก

2. หากคุณแม่ที่มาทดลองพอใจและทำการสั่งซื้อสินค้าบริษัทจะจ่ายค่าตอบแทน 10% ให้กับ Uni Mom เพื่อแทนคำขอบคุณ

 

แบบฟอร์มรับสมัครคุณแม่ Uni Mom

กรุณากรอกให้ครบทุกข้อนะคะ ข้อไหนไม่มีให้ใส่ ไม่มี หรือ - ค่ะ